Elagin Open #7
2 – 3 сентября 2017

A (м) (Прием заявок окончен)

# Команда Взнос
1 Мельдешев В./Кожевников И. Оплачен
2 Горюнов Ю./Марков В. Оплачен
3 Раупов М./Ларионов Р. Оплачен
4 Заозерский И./Чахар А. Оплачен
5 Эверт Н./Пересёлкин Н. Оплачен
6 Костров А./Калачев Д. Оплачен
7 Чирков А./Лабушев Г. Оплачен
8 Лысак Е./Кузнецов С. Оплачен
9 Сазонов Д./Архипов А. Оплачен
10 Чирков М./Хузи-Ахметов С. Оплачен
11 Курочкин В./Замет П. Оплачен
12 Швец А./Ефимов А. Оплачен
13 Мусатов Д./Татаринов С. Оплачен
14 Исаев А./Евдокимов А. Оплачен
15 Золотцев В./Судаков И. Оплачен
16 Перегрин Г./Гайко Г. Оплачен
17 Васильев Н./Черноокий А. Оплачен
18 Редько А./Игушев М. Оплачен
19 Савекин С./Иванов Д. Оплачен
20 Петкевич А./Романов Г. Оплачен

A (ж)

# Команда Взнос
1 Зубарева Е./Рыбакова К. Оплачен
2 Медведева Я./Суханова А. Оплачен
3 Кудряшова М./Анисимова О. Оплачен
4 Югай М./Ульянова Н. Оплачен
5 Борщева М./Евтешина Е. Оплачен
6 Ганджиева И./Степаненко О. Оплачен
7 Грицкевич Т./Сенькова О. Оплачен
8 Мазурова Е./Ескина Ю. Оплачен
9 Фирсова О./Самуйлова И. Оплачен
10 Игушева Л./Алимова Н. Оплачен
11 Яременко М./Яковлева Е. Оплачен
12 Герасимова В./Савельева К. Оплачен
13 Васильева С./Курочкина Ю. Оплачен
14 Юркина З./Ларина Ю. Оплачен

B (м) (Прием заявок окончен)

# Команда Взнос
1 Калачев Д./Коваленко А. Оплачен
2 Азоркин Ю./Семчинов К. Оплачен
3 Силичев П./Шаповалов Л. Оплачен
4 Шевченко А./Демусенко В. Оплачен
5 Журишкин А./Губанов С. Оплачен
6 Белов П./Белов А. Оплачен
7 Заозерский И./Чахар А. Оплачен
8 Попов А./Чирков А. Оплачен
9 Зайцев Г./Преображенский С. Оплачен
10 Загребельный А./Кузнецов А. Оплачен
11 Гольцов А./Муравьев А. Оплачен
12 Югай Е./Гордеев В. Оплачен
13 Наумов Д./Чудиновский Ю. Оплачен
14 Коробкин П./Журов И. Оплачен
15 Мартыненко А./Потехин Д. Оплачен
16 Вологин А./Толстокорый И. Оплачен
17 Коровкин М./Макаров Д. Оплачен
18 Киселев О./Новожилов Е. Оплачен
19 Ширяев Н./Яровой В. Оплачен
20 Закревский Е./Фатхулин Э. Оплачен

B (ж) (Прием заявок окончен)

# Команда Взнос
1 Куприянова Е./Доля К. Оплачен
2 Титова Н./Никифорова Л. Оплачен
3 Четаева Е./Кулагина Е. Оплачен
4 Викулина Е./Шавнина О. Оплачен
5 Литвинова О./Францева С. Оплачен
6 Комарицкая Н./Масляева Е. Оплачен
7 Автухович О./Эйхвальд Т. Оплачен
8 Рабканова Т./Белоус И. Оплачен
9 Митина М./Майгова Н. Оплачен
10 Тешкина А./Генералова А. Оплачен
11 Ганджиева И./Степаненко О. Оплачен
12 Сабаева Е./Гузева Е. Оплачен
13 Пахунова А./Ляхова Ю. Оплачен
14 Медведева Я./Суханова А. Оплачен
15 Морозова А./Назарина Е. Оплачен
16 Лебедева А./Королькова Е. Оплачен
17 Сенькова О./Евтешина Е. Оплачен
18 Михальченко М./Михальченко Р. Оплачен
19 Кулик Е./Ямщикова Д. Оплачен
20 Летуновская Т./Чуприна А. Оплачен
Для оплаты взноса необходимо быть залогиненным на сайте и являться игроком заявленной команды.